Car Dealer | Toggle
Fizicka lica

Ako želite da postanete naš saradnik na terenu i da bez ulaganja i velikog napora ostvarite odlicna mjesecna primanja pridružite nam se. Nudimo mogucnost korektne saradnje za saradnike u svim gradovima bivše Jugoslavije

Pravna lica

Svako pravno lice koje se bavi uslugama prodaje automobila ili reklamiranja prodaje automobila može postati naš saradnik i bez dodatnih ulaganja u svoje resurse pobonjšati poslovanje i obezbjediti profit za sve.

Kontakt informacije

Za zainteresovane šire informacije:
e-pošta:

 info@autoberza.biz

   
Telefoni:  
Banja Luka: +387 (0)65 917 524
Rogatica: +387 (0)65 727 614
Bor: +381 (0)64 3383 821
PDF materijali

Login

Forgot your password?

Login Create an account